Sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, mag. Darja Kuzmanič Korva.

Kako v času epidemije koronavirusa poslujejo centri za socialno delo in s čim se v teh dneh največ ukvarjajo? Odgovarja Darja Kuzmanič Korva iz skupnosti Centrov za socialno delo

Podobno kot zdravstvo mora v času izrednih razmer hitro in učinkovito delovati tudi javna služba socialnega varstva. Čeprav so centri za socialno delo fizično zaprti, so uslužbenci na voljo prek telefonov in elektronske pošte, prav tako pa so CSD-ji v stalnem stiku z ustanovami, kot je policija. Darja Kuzmanič Korva iz skupnosti Centrov za socialno delo pojasnjuje, da so uslužbenci na delovnih mestih in prednostno rešujejo nove vloge.

“Velja fleksibilnost. Socialno delo mora iskati rešitve. Ljudje naj opišejo svojo stisko, mi pa bomo na podlagi tega odločali. Po koncu vseh ukrepov bomo imeli tudi pravico preveriti, ali je bila pomoč upravičena.” – Darja Kuzmanič Korva o tem, kako do izredne denarne pomoči v času izrednih razmer, ko prosilci ne morejo dostopati do dokumentov, ki jih sicer potrebujejo

Izredna denarna pomoč je v tem hipu nekoliko bolj fleksibilna in bolj razširjena kot sicer. Danes je izjemna težava že prehrana, kar se upošteva tudi pri dodelitvi pomoči. Darja Kuzmanič Korva pojasnjuje, da je za oddajo vlog, pa tudi za odgovarjanje na vprašanja najučinkovitejša elektronska pošta: “Ljudje naj vlogo pošljejo po elektronski pošti in naj jo naslovijo na tisti center, kjer imajo stalno bivališče.”

Elektronski naslovi vseh centrov za socialno delo, prek katerih lahko oddate vlogo za izredno pomoč. 

“Stanje na terenu nas zelo skrbi. V takšnih izrednih razmerah se poveča predvsem nasilje med družinskimi člani. Vse žrtve naj se obrnejo na CSD ali na policijo, storili bomo vse, da nasilja ne bi bilo,” na vprašanje o družinskem nasilju v času izolacije, ko večino svojega časa ljudje preživijo v krogu svoje družine, odgovarja Darja Kuzmanič Korva.

“Otroci imajo lahko stik s staršem, s katerim ne živijo, na različne načine – po telefonu, prek različnih aplikacij. Omejen je stik tam, kjer gre za stike pod nadzorom. Navodilo je, naj se stiki v času izrednih razmer ne izvajajo.” – o stikih otrok s straši, ki imajo deljeno skrbništvo, v času izrednih razmer in novih ukrepov, ki gibanje omejujejo na območje posamezne občine

Jana Vidic