Na boljše možnosti za razvoj dokazano močno vpliva tudi dostopnost do knjig, zato bomo s povabilom poslušalcem, naj darujejo knjige, ki jih njihovi otroci in mladostniki ne potrebujejo več, poskušali pomagati eni od prav posebnih osnovnih šol.

Na boljše možnosti za razvoj dokazano močno vpliva tudi dostopnost do knjig, zato bomo s povabilom poslušalcem, naj darujejo knjige, ki jih njihovi otroci in mladostniki ne potrebujejo več, poskušali pomagati eni od prav posebnih osnovnih šol.

Za koga zbiramo?

Zato bomo vse do konca tega leta skušali zbrati čim več novejših knjig za Osnovno šolo Veržej. V njej namreč sobivajo otroci iz šolskega okoliša Veržeja, ene najmanjših slovenskih občin z roba Prlekije, z otroki od vsepovsod iz naše države. Te otroke so zaradi večjih težav med odraščanjem ali zaradi neprimernih domačih razmer nastanili v začasen, a zanje izjemno pomemben vzgojni dom, ki je tudi enota Osnovne šole Veržej.

Pouk za varovance je urejen v oddelkih s prilagojenim izvajanjem. Vseh učencev skupaj je za zdaj približno 130, število se spreminja, saj otroci iz drugih krajev prihajajo vse šolsko leto. V okviru Osnovne šole Veržej deluje tudi vrtec, ki ga obiskuje 51 otrok.

Nagovor učiteljice iz OŠ Veržej: “Pravimo, da mladi premalo berejo. Zakaj bi torej omejevali možnosti tistim, ki si tega želijo?”

Prav vsi šolarji in vrtčevski otroci imajo na voljo le knjige iz šolske knjižnice, saj domačini v kraju nimajo javne knjižnice in morajo starši otroke voziti v Ljutomer ali Mursko Soboto, javne prometne povezave pa so zelo slabe. Knjižnica je še posebej dragocena za otroke, ki prebivajo v zavodu, saj imajo še toliko manj možnosti za obisk knjižnice v kakšnem večjem kraju. Knjiga je zanje zavetje, v katero se zatečejo ob svojih najstniških stiskah in domotožju; povezava z življenjem, ki jih čaka po vrnitvi v domače okolje; pa tudi okno v drugačne, prijaznejše svetove, za katere so prikrajšani.

Kakšne knjige?

Otroci radi berejo vse knjige, ki so tematsko povezane z odraščanjem in težavami v tem obdobju. Najbolj redni obiskovalci knjižnice so učenci do petega razreda, zato bi bili najbolj veseli knjig zanje. Vsekakor jim primanjkuje tudi nekaj mladinskih romanov, saj jih že nekaj let sploh ne kupujejo. Privlačni so tudi fantastični romani, po katerih so zadnja leta posneli filme.

Otroci bi najbolj potrebovali novejše, privlačne, dobro ohranjene knjige. Prav bodo prišle slikanice, vsa otroška in mladinska literatura, poučne knjige, primerne za starost do 15 let, novejše enciklopedije, tudi kakovostne stripovske mojstrovine v primerni vezavi.

Zelo bi bili veseli knjig, tematsko povezanih z odraščanjem in težavami v tem obdobju, primanjkuje tudi mladinskih in fantastičnih romanov, potrebovali bi skratka knjige, ki bi otroke privabile k listanju, branju, jim pomagale odkrivati svet črk in svet okoli njih ter prebroditi in razumeti težave odraščanja …Veseli bodo tudi knjig za predšolske otroke, saj v okviru šole deluje tudi vrtec.

Prosimo, knjige res dobro zapakirajte in na ovoj jasno napišite, da je “za OŠ Veržej”.

Knjige naj ne bodo starejše od 15 let, naj bodo “knjige tega tisočletja za otroke tega tisočletja”, saj je zanje še posebej pomembno, da so privlačne. Naj jim ne dajo že na prvi pogled vedeti, “da je zanje vse dobro“, ampak da so ti otroci vredni najboljšega!

Kako lahko darujete?

Knjige lahko pošljete naravnost v šolo ali jih oddate na katerem od sprejemnih mest:

Naslov šole za pošiljanje po pošti:

Osnovna šola Veržej
Puščenjakova 7
9241 Veržej, s pripisom: »ZA ŠOLSKO KNJIŽNICO« 

Telefonska številka šole:

(02) 588 13 90

Zbirna mesta:

KRANJ –  Info točka Kluba študentov:
Slovenski trg 5
4000 Kranj

e-pošta: info@ksk.si
telefon: 059 047 898

DELOVNI ČAS INFO TOČKE:
ponedeljek in petek:
9.00–12.30 in 13.00–17.00
sreda:
10.00–13.30 in 14.00–18.00

KOPER − RTV center, Ulica OF 15, 6000 Koper. 

LJUBLJANA − ZPM Ljubljana Moste – Polje, Proletarska 1, Ljubljana

MARIBOR

  • RTV center MB, Ilichova 33, 2000 Maribor
  • OŠ Bratov Polančičev, Prešernova 19, Maribor, vsak dan med 7.00 in 15.00 http://www.osbp.si/o-soli

MURSKA SOBOTA

CSD Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota, v obratovalnem času

Ponedeljek:
od 08.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 15.00 ure

Sreda:
od 08.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 17.00 ure

Petek:
od 08.00 do 12.00 ure

spletna stran: http://www.csd-ms.si/

Poziv donatorjem

Zelo si želimo, da bi tem otrokom pomagali tudi vrstniki in morda odstopili knjigo, ki je njim veliko pomenila, jim pomagala razumeti in sprejeti dogodke, ljudi in svet okoli sebe, jim odkrivala skrivnosti odraščanja, družbe, narave, zato k sodelovanju vabimo osnovnošolce in srednješolce.

In ker se je povsem novim, dišečim, še nikoli prelistanim knjigam še prav posebej težko upreti, upamo, da bo akcija nagovorila tudi založbe in vse tiste, ki morda lahko podarijo nove knjige.

Cilj akcije, ki bo trajala do konca leta, je zagotoviti boljše možnosti za razvoj otrok s takšnega ali drugačnega roba, kar je eno temeljnih načel Botrstva, ki ga že skoraj štiri leta srčno podpiramo tudi na Valu 202.

Dodatne informacije so na voljo na teh naslovih:

E-pošta: os-verzej.ms@guest.arnes.si
E-naslov: http://www.os-verzej.si/

 

PRIPOROČAMO: Intervju z Marjeto Duopona

Jana Vidic