Matej Rogelja je vinogradnik in vinar. Star je 35 let in to delo opravlja zadnjih deset. Pravi, da se je sprva iskal na različnih študijih in fakultetah, dokler ni spoznal, da ima pravzaprav najlepšo zaposlitev kar doma. Živi v Tomaju, na domačiji, katere prvi zapisi segajo v leto 1640, sam pa je že 15. generacija, ki se ukvarja s kmetijstvom in vinarstvom.

Delo ga izpolnjuje, pravi, da se kljub fizičnemu naporu v vinogradu spočije, včasih - pripomni - pa bi tudi vse poslal nekam, ampak se ta čustva kmalu tudi pomirijo. Ob 33-letnici naše države ga sprašujemo, kako je danes biti vinar in kmet v Sloveniji in kakšen je njegov odnos do tradicije in tudi same narave, ki - kot sam pravi - veliko da, ampak včasih tudi veliko vzame.

Maja Stepančič