V 17. stoletju so letečo žuželko, ki oprašuje cvetlice, čebelo imenovali bučela. Tovrstne informacije o tem, kako je zvenela slovenščina v preteklosti, lahko sedaj najdete v digitalizirani obliki Megiserjevega slovarja iz leta 1603, ki je ena od novosti posodobljenega portala Slovarjev Inštituta za slovenski jezika Frana Ramovša ZRC SAZU – Fran. Ta že od leta 2014 marsikoga vsak dan rešuje iz takšnih in drugačnih jezikovnih zagat.

Mojca Jevšek