Obračunavanje kdo, komu, koliko in kako, nikoli ni bilo vprašanje. Že pred iznajdbo novca so ljudje poznali finančne instrumente, naturalni denar, kar pa poenostavi prav iznajdba novca v 6. stoletju pred našim štetjem. In zato večkrat slišimo, da je iznajdba denarja tako pomembna kot iznajdba kolesa.

Kako zelo zanimiva je zgodovina bančništva, tudi na naših tleh, lahko preverimo v Bankariumu - muzeju bančništva Slovenije, kjer je na ogled zbirka hranilnikov, ki jih poznamo že od antike. Zanimiva je tudi zbirka bankovcev, med njimi je na ogledu tolar Marije Terezije, ki jih je Bankariumu posodil Numizmatični kabinet Narodnega muzeja Slovenije.

Veronika Gnezda