Slovenija ni znana samo po biotski pestrosti, ampak se ponaša tudi z visoko stopnjo geopestrosti kamnin, ki so raznovrstne po mineralni sestavi, starosti ter po načinu nastanka. Eden izmed krajev, kjer lahko vse to vidimo, je rudnik Sitarjevec v Litiji, ki ga uvrščamo med najstarejše rudnike na Slovenskem.

Znano je, da so rudo tam izkoriščali že Kelti, potem tudi Rimljani. Rudnik, ki je nekoč sodil med največja nahajališča svinčene rude v Evropi in velja za eno najbogatejših najdišč različnih mineralov v evropskem in svetovnem merilu, so zaprli leta 1965. Zadnjih nekaj let je ponovno odprt in posebnost litijskega podzemlja so prav gotovo limoniti, pravijo jim tudi železovi kapniki, ki jih ne boste videli nikjer drugje v Evropi.

Veronika Gnezda