Kakšne so trenutne razmere na terenu po Sloveniji? Kakšne razmere lahko ljudje še pričakujejo? Kako se lahko ljudje na poplave tudi pripravijo?

Dežurni hidrolog Janez Polajnar, Agencija RS za okolje:

  • Smo na polovici poplavnega dogodka, ki je pa tokrat res silovit. Tako kot smo ga tudi pričakovali in napovedali. Ponoči so dejansko izredno hitro in močno narasle številne reke.
  • Danes se bo poplavno dogajanje preselilo iz zahodne Slovenije v osrednjo, vzhodno in jugovzhodno Slovenijo. Tam pa pričakujemo ponovno silovite hitre poplave rek. Zlasti v porečju Savinje, na Koroškem, tudi reka Drava bo poplavila, vsaj v svojem spodnjem toku, ponekod tudi v osrednjem in zgornjem toku.
  • Poplavljale bodo pa sprva številne reke na območju Dolenjske, zlasti reke s hudourniškim odtokom, reke z Gorjancev. Tudi Kolpa lahko poplavi tam, kjer so zdaj festivali na prostem.
  • Kjer so že poplave, spremljajte svojo okolico in upoštevajte navodila Civilne zaščite. Nikakor pa ne rešujte premoženja v zadnjem hipu. Tam, kjer poplave šele pričakujemo, tam pa imajo tisti, ki živijo ob rekah, še nekaj ur časa, da umaknejo predmete v višja nadstropja. Tudi umaknite avtomobile na varno. In ko se poplave zgodijo, ne rešujte svojega premoženja. Največ žrtev poplav se namreč zgodi v času, ko ljudje rešujejo na primer svoje avtomobile.

Gašper Andrinek