Že skoraj desetletje ob cestah v okolici Postojne opazujemo opustošen gozd. Domačini se še kako živo spominjajo tistega februarja 2014, ko je bilo v žledolomu uničenih skoraj 10 milijonov kubičnih metrov drevja.

Koliko gozda se je že obnovilo in kaj lahko na področju zaščite gozdov pričakujemo v prihodnosti?

Sogovornika:
- Miha Uhelj, ravnatelj Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna
- Robert Rogič, direktor podjetja Kompost, ki še danes sanira posledice žledoloma v Občini Postojna

Neža Borkovič