Kanalska dolina leži ob tromeji, pod vrhovi Julijskih in Karnijskih Alp, kjer živijo štiri jezikovne skupnosti: Italijani, Nemci, Furlani in seveda Slovenci. Tam delujeta dve slovenski kulturni društvi, v Ukvah ima sedež Slovensko kulturno središče Planika, v Ovčji vasi pa Združenje don Mario Černet.

To nosi ime po duhovniku, ki je bil 22 let župnik v Žabnicah in si je vsa leta prizadeval za ohranitev slovenščine v javnosti in cerkvi. O življenju in zanimivostih v dolini nam je več povedala Anna Wedam, predsednica združenja

Veronika Gnezda