Pi se pojavlja povsod, kjer je krog: od sonca, ki ga opazujemo na nebu, spirale dvojne vijačnice naše DNK, zenice našega očesa, meandrov rek pa do koncentričnih krogov, ki nastanejo, ko v ribnik, lužo ali morje mečemo kamne. Ampak pi se nam lahko pokaže tudi v povsem običajnih, celo naključnih poskusih.

S poskusi so nam pomagali:
- prof. Aleš Mohorič, Fakulteta za matematiko in fiziko
- dijakinje Gimnazije Vič

Poslušaj celoten dan števila pi!

Maja Ratej