20 let nevladne organizacije Focus: Verjeli smo, da lahko postopoma pridemo do potrebnih sprememb. Danes vemo, da nam lahko pomagajo le korenite, radikalne spremembe.

Barbara Kvac je pred 20 leti skupaj Lidijo Živčič ustanovila društvo Fokus, da bi ozaveščali o okoljevarstvenih problemih. Gorazd Rečnik se je z njo pogovarjal tudi o razlikah med takratnim in današnjim stanjem okolja in družbe. Že takrat smo se soočali s posledicami antropocentrizma, neobrzdanega pohlepa in izkoriščevalskega konzumerizma, kot so izginjanje naravnega habitata in izumiranje živalskih vrst, onesnaževanje voda in zraka, zastrupljanje zemlje, podnebne spremembe, družbena neenakost.

Gorazd Rečnik