Danes je svetovni dan varčevanja, ki so ga razglasili na prvem mednarodnem kongresu hranilnic v Milanu leta 1924. Glavni cilj kongresa je bil spodbuditi prebivalstvo k varčevanju, zlasti v obliki vlog na računih v bankah in hranilnicah. Tudi danes ima podoben namen, a želi spodbuditi k bolj sodobnim oblikam varčevanja, ki na dolgi rok vodijo tudi v oplemenitenje prihrankov. Danes imamo Slovenci na bančnih računih skoraj 28 milijard evrov prihrankov in po ugotovitvah statističnega urada ostajamo konzervativni, saj pav bančne vloge in gotovina predstavljajo največji delež prihrankov.

O tem, ali je zdaj, ko inflacija dosega izjemno visoke vrednosti in realno znižuje vrednost našega denarja, pravi čas za razmislek o vlaganju denarja v delnice, vzajemne sklade in podobno s sogovornikoma: 

- Bojanom Ivancem, glavnim finančnim analitikom pri Gospodarski zbornici Slovenije in

- Benjaminom Jošarjem, predsednikom Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov in predsednikom uprave Triglav Skladov.

Rok Kužel