Davki so civilizacijska pridobitev, davčna številka pa je prva številčna oznaka, ki jo novorojenec prejme ob prihodu na svet. Iz teh dveh dejstev je torej mogoče izpeljati, da davki ne zaobidejo nikogar, zato je tudi Davčni terminološki slovar, ki je izšel pri Založbi ZRC, knjiga, ki je zanimiva in uporabna za vsakogar.

O tem se pogovarjamo z urednico doc. dr. Matejo Jemec Tomazin iz Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Maja Ava Žiberna