Botrstvo

Alarmantno slabe možnosti za strokovno pomoč otrokom

Psihološka in psihiatrična pomoč je pri nas za otroke zelo težko dostopna, čakalne dobe tudi za najhujše primere so izjemno dolge, številni otroci je sploh ne dobijo

Botrstvo je bila najboljša stvar v najhujših časih mojega življenja

Zahvala mame prvošolčka, ki ji je Botrstvo pomagalo skozi finančno stisko

Botrstvo je pravo, ker radi pomagamo, to je naša koža

Imena mesecev o projektu Botrstvo in njegovi vlogi v slovenski družbi

Darila zelo rade dobivamo, ampak veliko lepše jih je podariti

Štiri deklice so se odpovedale darilom in svoje prijatelje prosile, naj raje prispevajo v botrski sklad

Revščina in medvrstniško nasilje močno vplivata na bralno pismenost otrok

Podatki jasno kažejo na vse večje razslojevanje med četrtošolci, razkorak je pri desetih letih starosti velik že za kakšni dve leti

Želja po igrači je pogosto le klic po nekom, ki bi se z otrokom igral

Lepi trenutki, preživeti z družino in prijatelji, pomagajo pri premagovanju težav in stisk. Akcija "Čarobna zima" otrokom iz Botrstva omogoča, da jih doživijo skupaj s svojimi bližnjimi

Več kot 4700 (skoraj) novih knjig za mlade veržejske bralce

V knjižnico zdaj radi prihajajo tudi tisti, ki jih prej sploh nismo mogli privabiti!

Evro za kavo je pomembna vstopnica v vrstniško družbo

Z magistrsko nalogo na mednarodni fakulteti se konceptu Botrstva odpirajo vrata v druge evropske države

Akcija Čarobna zima za nepozabna doživetja otrok in njihovih družin

Donacija za obdaritev tistih, ki živijo v pomanjkanju, je tudi možnost namesto kupovanja daril tistim, ki imajo ogromno

Socialne škarje grobo krojijo življenja otrok

Gibalni razvoj o otroštvu lahko vpliva na ocene, izbiro poklica in na uspešnost v celotnem življenju. Zamujenega obdobja nikoli kasneje ne moremo nadomestiti