Veronika Gnezda

Veronika Gnezda - Novinarka

Veronika je lastnica subtilnega občutka za odkrivanje neznanega in težko dostopnega. Če ima to kakršnokoli zvezo z živalmi in visoko nadmorsko višino, še toliko bolj. Najdete jo v pisarni pod modrim nebom, ko tudi skozi objektiv zre v svet, ki ga včasih v živo deli s poslušalci.

Edini muzej, ki ima pujse

Grad Brežice, v katerem je Posavski muzej

Starši tepeni, ker so otroku prepovedali uporabo interneta

Ko internet ni več orodje, pač pa orožje

Zaradi tujerodnih vrst izumirajo naše

Na seznamu potencialnih tujerodnih vrst je tudi rakun

Nedeljski izlet: Grad Rajhenburg

Ko bi grajske stene le znale govoriti in povedati, kaj se je v teh prostorih dogajalo

Nove potencialne vrste človeških ribic

Ne le ena vrsta, človeških ribic je devet, od tega jih pet živi pri nas. Črna človeška ribica je ena najbolj ogroženih vrst vretenčarjev na svetu

Nikoli ne smeš pokazati svoje šibkosti

Lene Cecilia Sparrok, glavna igralka filma Nečista kri, pravi da sama nikakor ne bi uporabljala besede Laponci. V resnici gre za žaljivko

Največ posmrtnih mask pri nas je Cankarjevih

Ančki, lutki za učenje osnov oživljanja, je obraz posodila utopljenka iz Sene

500 let po začetku reformacije

Kje smo danes »Lubi Slovenci« oziroma The Slovenes?

Danes več pomeni imeti kot biti

Ne samo, kaj damo vase, tudi kaj damo nase, je pomembno

Vinske mušice

Poznamo jih tudi kot sadne mušice, njihovo prevedeno ime iz nemščine pa pomeni kisova mušica