Urška Jereb Brankovič

NLB usodo nekaj tisoč dolžnikov prepustila izterjevalcem

Kupec dobil 80-odstotni popust za terjatve. Koliko državljanov bo zato izgubilo dom?

Zapleti s prepisi delnic na račune pri borznih hišah

Rok za prenos tako imenovanih certifikatskih delnic iz KDD-ja na trgovalne račune borznih hiš in bank se naglo izteka. 170 tisoč imetnikov omenjenih vrednostnih papirjev […]

Rok za prenos vrednostnih papirjev s KDD se izteka

Nekaj več kot 200 tisoč Slovenk in Slovencev se mora do konca leta odločiti, kaj bodo storili z vrednostnimi papirji, shranjenimi na Klirinško depotni družbi. […]

Negativne obrestne mere

Slovenske banke so se, tako kot vse evropske, znašle v primežu negativnih obrestnih mer. Dve največji podjetjem z depoziti nad 5 milijonov že zaračunavata ležarino […]

Se Alpini obetajo boljši časi?

Bo šla Alpina po poti SCT, Mure, Elana, Primorja … nekdaj paradnih slovenskih konjev, ki so zaradi tajkunskih prevzemov bolj ali manj pristali v bankrotu, ali […]

“Banke morajo informirati o tveganjih, ne pa svetovati odločitev”

Ko je Švicarska centralna banka konec prejšnjega tedna nekoliko nepričakovano odpravila zgornjo mejo vrednosti franka, je njegova vrednost v primerjavi z evrom takoj poskočila za […]

Zakaj (še) ne saniramo bank?

Kaj se dogaja s sanacijo slovenskih bank? Kljub napovedim in obljubam pristojnih, da bodo prve problematične terjatve iz NLB na slabo banko prenesli že minuli […]