Marjan Jerman

Marjan Jerman - Novinar

Dolgoletni novinar in vojni dopisnik, ki danes rešuje predvsem zaplete v oddaji Jermanovo uho.

Nerazumljiva sanacije struge reke Sore

Načrtovalci protipoplavne sanacije reke Sore v Železnikih in nekateri domačini so očitno vsak na svojem bregu. Poznavalci reke, torej domačini zatrjujejo, da je načrt sanacije […]

Najemnina za razdelilno omarico mobilnega operaterja

Poslušalec in mobilni operater se ne strinjata glede najemnine za razdelilno omarico na fasadi hiše

Nedopustno poizvedovanje o zdravstvenem stanju zaposlene

Nadrejena v podjetju se je z zdravnico pogovarjala o delavkinem zdravstvenem stanju v času bolniškega staleža. Rezultati teh pogovorov pa so razne spletke, ki so […]

Tudi po plačilu globe zaradi fizičnega napada sosedi še vedno grozi

Poslušalka iz manjše vasi v okolici Krškega je že dolga leta v sporu s sosedom zaradi  uporabe služnostne poti

Po vsega dveh letih morajo zamenjati protihrupno ograjo na avtocesti pri Celju

Sprašujemo se, zakaj so protihrupno ograjo postavili, če material ni izpolnjeval razpisnih pogojev

Tudi ribiči se sprejo

Ribiški čuvaj Ribiške družine Ljutomer je zaradi napačnega ribolova kaznoval bivšega ribiškega čuvaja

Poplava težav zaradi kanalizacije in slabih sosedskih odnosov

V enem od stanovanjskih blokov v Štorah ob večjem deževju voda poplavlja klet in kurilnico

Ne plačajo mu asfalta

Poslušalec iz Spodnje Ložnice je na lastne stroške asfaltiral del občinske ceste. Pravi, da so mu takrat na občini obljubili, da mu bodo povrnili stroške, danes pa o tem nočejo niti slišati.

Sosedje ne dovolijo priklopa kanalizacije

Poslušalec iz Celja je v Kopru kupil majhen skladiščni prostor in ga začel preurejati v stanovanjce, a se je zapletlo

Služnostno pot je kar ukinila

Zaradi samovoljne ukinitve služnostne poti se mnogi pravdajo na slovenskih sodiščih. Vse to raziskuje Marjan Jerman