Ivanka Jagodic

Ivanka Jagodic - Tajnica in koordinatorka

Tajnica v glasbenem uredništvu, ki pa vsakodnevno povezuje govorni, športni in glasbeni del Vala 202 v celoto: programsko shemo za »jutri«. Najbolj je vesela rubrike »v živo« na MMC-ju, ker lahko poslušalcem (in tudi sebi) takoj odgovori, katera glasba je na sporedu …