Boris Žgajnar

Boris Žgajnar - Dnevni urednik in voditelj

Novinar in dnevni urednik, ki izmenjaje ob ponedeljkih v izbor ponuja utemeljena dejanja kandidatov za Ime tedna, ob petkih pa prevzema vlogo izvidničarja pri aktualnih vsebinah Izvidnice.

Naložbe trajnostnega urbanega razvoja EU

Kolesarske povezave v Kranju

Naložbe trajnostnega urbanega razvoja EU

Mestno jedro in Glavni trg v Novem mestu

Decembra naj bi ‘zasadili’ prvo lopato v projektu tretje razvojne osi

Aljaž Verhovnik je koordinator iniciative za tretjo razvojno os in neomajni borec za hitro cesto na Koroško; izbrali so ga tudi za osebnost leta na Koroškem

Kdo se brani in kdo napada?

Naravne katastrofe, ujetništva in nasilje vseh oblik, različni sistemi, neučinkovite zakonodaje …

To je bil res en tak pravi kulturni cunami po vsej Sloveniji

Ime tedna je Tatjana Oblak Milčinski, ki je v Cankarjevem letu skupaj s partnerji pripravila več kot 200 odmevnih dogodkov, posvečenih spominu na velikega književnika

Naš odgovor je pogovor

Ime tedna je Nace Breitenberger, ki se že več kot 20 let pogovarja z mladostniki, ki pokličejo na telefon TOM, poleg tega pa je že 50 let mentor mladim planincem

Onkologija se pri nas razvija brez zaostanka za bogatejšimi državami

Nina Fokter Dovnik je na specialističnem izpitu iz internistične onkologije je dosegla največje možno in hkrati najvišje število točk med 360 kandidati iz vsega sveta

Kajakaški center Solkan

Uspešne zgodbe z evropskimi sredstvi

Preglov raziskovalni center

Uspešne zgodbe z evropskimi sredstvi

Projekt Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 2.0

Uspešne zgodbe z evropskimi sredstvi