Vroči mikrofon

Toplotne črpalke so lahko zelo moteče za okolico

Zunanje enote lahko povzročajo čezmeren hrup in vibracije, najbolj pa jih občutijo sosedje v strnjenih naseljih. Tako je na primer v Kranjski Gori.

Vroči mikrofon 1280×720 px
foto: RTVSLO

Zanimanje za nameščanje toplotnih črpalk zaradi okoljske sprejemljivosti, prihrankov in energetske učinkovitosti se povečuje. Zunanje enote pa lahko povzročajo čezmeren hrup in vibracije, ki jih najbolj občutijo sosedje v strnjenih naseljih. S tako težavo se srečujejo tudi sosedje hotela Best Western v Kranjski Gori. Občine s prostorskimi načrti ne urejajo nameščanja toplotnih črpalk, država nima sistemske ureditve. Prijave na inšpekcije, pogovori s sosedi, skupno iskanje rešitev, možnosti za premestitev ali celo zasebne tožbe so tako poti, ki zaradi ohlapne zakonodaje ostanejo prizadetim.

"Z misijami, ki motijo okolje, naj si bo to smrad, hrup ali vibracije, se na inšpektoratu srečujemo dokaj pogosto. Žal pa na te pojave, ki prebivalce izjemno moti, sploh pri preživljanju prostega časa in počitka, nimamo veliko vpliva, če ne gre za bistveno presežene vrednosti. Pa še v tem primeru se s tem ukvarja okoljska inšpekcija. Največkrat gre tudi v takšnih primerih za potrebo po zasebnemu dokazovanju motenj, ki jih mora občan dokazovati v zasebni tožbi."Gregor Jarkovič, vodja skupne občinske uprave na Jesenicah