Botrstvo

Vse pomembnejši delček dohodnine za pomoč nevladnikom

Že tretje leto se denar tistih, ki odstotka dela dohodnine niso namenili nikomur, ne vrača v državni proračun. Ministrstvo za javno upravo sredstva iz sklada z razpisi razdeli nevladnim organizacijam.

Otroci na drevesu + logotip nov
foto: Val 202

Vrsto let imajo davčni zavezanci možnost nameniti delček svoje dohodnine za donacijo kateri izmed skoraj 6000 nevladnih organizacij, političnih strank, reprezentativnih sindikatov ter različnih verskih organizacij in to postaja vse pomembnejši vir njihovega financiranja. Še posebno po lanski spremembi, ko je ta delček s pol odstotka zrasel na celoten odstotek dohodnine. Tako je 5554 različnih upravičencev za leto 2020 prejelo sredstva v skupni višini 10.716.367 evrov. Že tretje leto pa se denar tistih, ki tega dela dohodnine niso namenili nikomur, ne vrača v državni proračun, pač pa se steka v poseben sklad. Ministrstvo za javno upravo iz njega z razpisi zbrana sredstva prav tako razdeli nevladnim organizacijam. 

"Interes nevladnih organizacij za ta denar je velik. To sistemsko financiranje je primer dobre prakse. Pred ustanovitvijo sklada nismo imeli sistemskega financiranja, razvoj nevladnih organizacij je bil financiran iz evropskih sredstev." – v. d. generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na ministrstvu za javno upravo mag. Saša Jazbec

Med prejemniki dohodnine za leto 2020  je na četrtem mestu z nekaj manj kot 210 tisočaki, ki jim jih je namenilo dobrih 4800 dohodninskih zavezancev, ZPM Ljubljana Moste - Polje, kjer vodijo tudi program Botrstvo. Ob povsem novih potrebah in nalogah, ki jih je prinesla tudi epidemija, so bila ta sredstva neizmerno dragocena, priznava sekretarka ZPM Moste - Polje Tanja Petek. Z njimi so ob močno povečanih stiskah otrok in mladostnikov lahko omogočili najem več izkušenih terapevtov, dodatno so izobrazili prostovoljce, da so se ti znali pravilno odzvati ob čustvenih stiskah otrok, s katerimi delajo. Sredstva so jim omogočila, da so urgentno preprečevali izvršbe in izterjave, saj so sicer lahko stroški izvršb bistveno višji od samega stroška dolgov.

Prav s sredstvi, ki jih dobijo od dohodninskih zavezancev, jim je v zadnjih mesecih uspelo ohraniti tudi programe Večgeneracijskega centra, ki bi sicer že morali ugasniti, saj so se dodeljena sredstva za ta petletni projekt iztekla letos jeseni, novega razpisa pa ni bilo. Center ponuja raznovrstne programe, med njimi tudi učno pomoč (tudi na daljavo) za več kot 120 otrok, zato bi lahko bila ukinitev tega programa sredi šolskega leta za te otroke, ki si inštrukcij ne morejo privoščiti, prava katastrofa.

Namenitev delčka dohodnine ZPM Lj Moste Polje, ki vodi tudi program Botrstvo

Seznam upravičencev, ki jim lahko namenite 1 % dohodnine, če obrazec na FURS prispe do 31. 12. 2021.

Prejemniki  sredstev dohodnine za leto 2020

Doslej objavljeni razpisi za dodelitev sredstev iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij

1) Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023

Objava javnega razpisa tukaj

Vrednost razpisa: 4.580.000 EUR (dodeljeno: 4.558.448,28 EUR)

Rezultat: 108 nevladnih organizacij (od tega 47 prijaviteljev in 61 konzorcijskih partnerjev), izbranih na javnem razpisu, bo v prihodnjih treh letih prejelo dobre 4,5 milijona evrovprejemniki sredstev.

2) Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

Objava javnega razpisa tukaj

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Vrednost razpisa: 5.726.000 EUR (dodeljeno: 5.611.113.05 EUR)

Rezultat: 19 nevladnih organizacij (od tega 14 prijaviteljev in 5 konzorcijskih partnerjev), izbranih na javnem razpisu, bo v štirih letih prejelo 5,6 milijona evrov prejemniki sredstev.

3) Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019

Objava javnega razpisa tukaj.

Vrednost razpisa: 6.000.000 EUR

Rezultat: 113 nevladnih organizacij (od tega 35 prijaviteljev in 78 konzorcijskih partnerjev) je na razpisu prejelo šest milijonov evrov za 124 zaposlitevprejemniki sredstev.