Kulturnice

Priporočilo: Saša Bach

predsednica Društva Slon in producentka Animateke

Saša Bach_ Foto_Katja Goljat_KAT3607
foto: Katja Goljat

Saša Bach je predsednica Društva za izvajanje filmske vzgoje Slon, ki skozi različne dejavnosti programa Slon približa tehnike in proces ustvarjanja animiranega filma čisto vsem, ki jih zanima, kako nastane film. Je tudi producentka mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. In s področjem animiranega filma je povezano tudi njeno priporočilo.