Vroči mikrofon

Gre za poskuse politične prevlade nad pravno državo

Kako neodvisna in samostojna je tretja veja oblasti v obdobju korone?

sodstvo
foto: AP/MMC

Podpredsednik vrhovnega sodišča dr. Miodrag Đorđević pravi, da so odzivi in kritike delovanja sodstva pričakovani, vendar niso sprejemljive zlonamerne, posplošene in politično orientirane kritike. Ocenjuje, da je sodstvo v dobri kondiciji.

Samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti varuje sodni svet, ki je septembra sprejel sklep, v katerem je podprl upoštevanje higienskih navodil in priporočil, vendar z njimi ni mogoče omejiti dostopa do sodišč ali omejevati dela in odločanja sodišč. Sodni svet je opozoril, da ureditev sodišč po 126. členu ustave lahko določa le zakon. Nedopustno je vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja vlada.

Miodrag Đordević pravi, da je šlo za osamljene primere, ko nekdo ni mogel priti na sodišče, ni pa to bil množičen pojav. "In še pri teh primerih so se sodišča trudila, da bi kljub neizpolnjevanju pogoja s ponujanjem testiranja v nujnih primerih vseeno omogočila, da se je stranka lahko udeležila sodnega dejanja."

Med razglašeno epidemijo je bilo delo na višji stopnji nemoteno, razmere so se celo izboljšale. Na prvi stopnji pa so se pojavili problemi. "Ni vse odvisno samo od predpisov, ampak tudi prostorskih možnosti sodišč."

Od danes velja odredba predsednika vrhovnega sodišča, ki je ocenil, da veljajo okoliščine, ki so podobne epidemiji.

"Prišlo je do pojava, ko je svoboda izražanja postala absolutizirana. Vendar je treba upoštevati, da ta pravica ni absolutna, ker na drugi strani stojijo pravice tistih, o katerih se izražaš. Tukaj je treba biti zadržan in previden. Nikakor pa nisem za to, da se sodnik ne bi smel izražati." Vendar Đorđević meni, da to kdaj preide mejo. "Včasih se zdi, da je vse dovoljeno. Predvsem na Twitterju."

"Lahko bi rekli, da gre v času koronske krize tudi za določene poskuse politične prevlade nad pravno državo. Sodstvo mora biti pozorno na take poskuse in se z vsemi močmi truditi, da zagotovi funkcioniranje pravne države, ki je temelj demokratične družbe."

Prejeli smo tudi odgovor sodnega sveta, ki poziva tudi vse najvišje predstavnike oblasti, naj v primerih neprimerne in žaljive kritike dela sodne veje oblasti zavzamejo aktivno stališče, saj njihov molk pomeni dopuščanje erozije pravne države in krni položaj sodne veje oblasti.