Prostor

S soseskami gradimo državo

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je na ogled razstava Iščem stanovanje, sto let organizirane stanovanjske gradnje

SAVE_20211028_112525
foto: Nina Zagoričnik

Razstava Iščem stanovanje, sto let organizirane stanovanjske gradnje, ki je zasnovana kot informativna pot po javnem prostoru Ljubljane, poskuša z vprašanji, ki jih odpira, oblikovati eno izmed možnih izhodišč ne samo politične in arhitekturne debate, temveč tudi družbene. Razstavo so pripravili v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) s podporo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Kustosi razstave so arhitekti Ajda Bračič, Andraž Keršič, dr. Miloš Kosec in dr. Bogo Zupančič, direktor MAO.

"Če se država odpove ambiciozni načrtovani gradnji, se s tem odpove tudi nadziranju ekonomije, družbenega in kulturnega življenja. To je zelo pomemben poudarek tega razmisleka o preteklosti, ki ga bomo pod pritiski morali začeti obujati." – dr. Miloš Kosec

Razstava nas opozarja, da je stanovanjska kriza res kontinuirana in kronična, vendar to ne pomeni, da je bila vedno enako zaostrena. V preteklih stoletjih so na območju današnje Slovenije že obstajale številne raznovrstne gradnje stanovanj. Nekatere so danes spregledane, druge so izginile, številne so spremenile podobo naših mest in naselij. Oblikovali so se novi bivanjski standardi. 

"Razstavo smo predstavili tudi širše, ne le v Ljubljani. S tem, ko smo v program uvrstili graščino Šoštanj, smo želeli predstaviti navezavo med stanovalci Fužin in gradu Šoštanj. Prisoten je tudi regionalen pristop, vsaka točka ima regionalne poudarke." – dr. Bogo Zupančič

Razstava ima sedem postaj; štiri so v središču, ena postaja predstavlja Štepanjsko naselje, dve pa soseski Zeleni gaj in Novo Brdo. Na ogled bo vse do konca januarja 2022.