Jezikanje

Ričota, jogalates, drečka, kočerja, burkini

Radijski prijatelji in virtuatelji, pridružite se megastičnemu jezičnemu jogalatesu! Z dr. Tanjo Mirtič govorimo o prekrivankah, ki nastanejo z izraznim prekrivanjem in hkrati s krnjenjem ene ali dveh samostojnih besed

Jezikanje 1280x720 px 12
Poišči Jezikanje v aplikaciji za podkaste!
foto: Val 202

Jezikoslovka dr. Tanja Mirtič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pravi, da so prekrivanke tvorjenke novejšega tipa, ki postajajo vse bolj priljubljene, ne le v leposlovju in oglasnih besedilih. Poudarja, da je za razumevanje prekrivanke pomembno, da je pomensko prepoznavna, smiselna in učinkovita. 

"Ena takih je gotovo: kočerja, obrok hrane, ki se jé namesto kosila in večerje. Prekrivanka je nastala iz besede kosilo in večerja. Primer uspešne prekrivanke je gotovo tudi rizvanec, trta oziroma tudi vino iz grozdja te trte. Trta je križanec med rizlingom in silvancem, ki ima tudi izgovorno dvojnico."