Kulturnice

Je Dante res našel navdih za Pekel v jami na Tolminskem?

Letos bo minilo 700 let od smrti največjega italijanskega pesnika Danteja Alighierija. Navdih za Pekel v Božanski komediji naj bi našel v Zadlaški oz. Dantejevi jami v bližini Tolminskih korit

dantejeva jama (6)
foto: Mariša Bizjak

Letos zaznamujemo mednarodno leto jam, jutri 14. septembra, ponekod najdemo tudi današnji datum, pa bo minilo 700 let od smrti največjega italijanskega pesnika Danteja Alighierija. Ta naj bi navdih za Pekel v Božanski komediji, najpomembnejšo srednjeveško pesnitev, našel v Zadlaški oz. Dantejevi jami v bližini Tolminskih korit. Več kot dovolj razlogov, da smo se v podzemlje odpravili tudi sami.

"Kot gost oglejskega patriarha Pagana della Torreja je v gradu na Kozlovem robu nad Tolminom leta 1319 zrl lepoto kraja in strahoto teh sotesk pesnik Dante Alighieri", lahko preberemo pred vhodom v Dantejevo jamo.

"Lahko rečemo, da nekih trdnih dokazov ni ne v eno ne v drugo smer, vsekakor pa lahko povemo, da se ta legenda v pisnih virih pojavlja že od 16. stoletja. Pri nas je to precej raziskovala Neva Makuc, je pa tudi na italijanski strani tema še vedno zelo zanimiva za raziskave." - direktorica Tolminskega muzeja Damjana Fortunat Černilogar

Zadlaško oz. Dantejevo jamo lahko obiščemo zgolj z vodnikom, po 20 metrov rova je namreč zaklenjena, saj je zaščitena kot naravna vrednota državnega pomena. Nas je po njej popeljal jamar Andrej Fratnik:

"Cela jama je dolga okrog 1.300 metrov, mi bomo naredili tistih lažjih 300 metrov. To je zahtevna turistična jama, v kateri se je treba prijeti skale, malo poplezati, se pretakniti skozi ožje dele. V njej prezimujejo netopirji – najpogostejši je mali podkovnjak, tu je še endemna vrsta hrošča tolminski brezokec (Anopthalmus tolminesis), poleg tega pa še rakci v vodi, postranice, jamske kobilice."

Fotogalerija:

Foto: Mariša Bizjak