Vroči mikrofon

Aktivno državljanstvo 30 let pozneje

Zakaj se je vredno angažirati ter kako v sramotilnem razpoloženju družabnih omrežij pozitivno pomagati pri razvoju demokracije 21. stoletja?

vroci mikrofon
foto: BoBo

Osamosvojitev Slovenije je zahtevala veliko državljanskega poguma, ne samo odločevalcev. Kako pa je z aktivnim državljanstvom trideset let pozneje? Dva dneva pred dnevom državnosti razmišljamo o tem, kar piše v 3. členu Ustave Republike Slovenije, in sicer da ima v naši državi oblast ljudstvo. Zato želimo državljane in državljanke spomniti, da jo lahko izvršujejo na različne načine.

Ob 30. obletnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije smo k mikrofonu povabili državljane – Tomata Koširja, Ivana Galeta in Jana Štruklja, ki so v seriji Avtonom razmišljali o moči posameznika.