Toplovod

Slovenija čez 30 let? Optimistično? Pesimistično? Realistično?

Trideset let očetnjave, 2. del