Antikviz

Epitafi

Ne najpomembnejša, vsekakor pa zanimiva dejstva za zvedave poslušalce, ki morajo izmed petih trditev izbrati napačno. Tokrat o epitafih oziroma nagrobnih besedilih.

AntiKviz_1280x720 px
foto: Val 202

Izmed spodnjih trditev poišči napačno.

1. Karl Marx ima na svojem grobu, za ogled katerega je – mimogrede – treba plačati vstopnino, napisani dve misli. Eno iz Komunističnega manifesta in eno iz Svetega pisma.

Trditev je izmišljena

2. "That's all, folks!" si je dal na grob vklesati Mel Blanc, znameniti ameriški sinhronizator animiranih filmov, glasove je posodil denimo Kremenčkovim, pa Zajčku Dolgouščku (Bugs Bunny), Pujsastemu pujsu (Porky Pig) in Racmanu Tepku (Duffy Duck).

Trditev je resnična

3. Na spominskem kamnu Friderika Chopina v Varšavi je zapisan verz iz Matejevega evangelija: "Kjer bo vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce". Za tem kamnom je tudi v resnici shranjeno Chopinovo srce.

Trditev je izmišljena

4. William Sheakespeare si je sam napisal nagrobne verze, ki so v verzih napisano prekletstvo za tistega, ki bi hotel odpreti njegov grob.

Trditev je resnična

5. Nizozemski matematik Ludolf van Ceulen si je dal na svoj grob vklesati njemu ljubo število pi do 38. decimalke natančno.

Trditev je resnična