Jezikanje

Jezik youtubarjev (skrajšana ponovitev)

Tadej in Uršula opozarjata na jezikovne posebnosti, zanimivosti, posebne primere rabe jezika in razširjene napake.