Rožnata dolina

Zaradi pričakovanj okolice proces odraščanja spremlja strah

Kdaj boš pa diplomiral? Kakšno službo si boš našel? Ni že čas za družino? O odraščanju, strahovih, pričakovanjih in vse pogostejših vprašanjih okolice razmišljata študenta Maja Blažič in Matej Markič

unnamed
Uršula Zaletelj, Matej Markič, Maja Blažič
foto: Val 202
Proces odraščanja spremlja negotovost, celo strah. Generaciji naših staršev se je odraslost v mladosti prikazovala kot predvidljiva, skrb za eksistenco odvečna. Danes pa se številni, tudi Maja Blažič, 22-letna študentka prevajalstva, ukvarjajo s pridobivanjem veščin, ki bi jim, četudi le hipotetično, utegnile izboljšati položaj na trgu dela – od tečajev šivanja, šol programiranja, do učenja številnih jezikov. Pri tem jih ne žene le vedoželjnost, temveč je iz strahu pred prihodnostjo vznikla težnja po nadpovprečnosti in odličnosti. Matej Markič, 26-letni podiplomski študent zgodovine, pritrjuje mnenju, da družba od mladih pričakuje veliko, po drugi strani pa mladim pošilja signale, konkretno tudi v študentskih domovih, da jim ne zaupa in jih zato nadzoruje. "Če se bo tako ravnalo z ljudmi, mladi tudi dejansko ne bodo odrasli, ker ne morejo odrasti."