Proti etru, spet ta dež

Trafika za listanje mimogrede

Nina Granda, urednica Outsiderja, o novem mesečniku Trafika

Nina Granda
Nina Granda
foto: Nina Zagoričnik

"Danes imajo trafike problem, saj se jih veliko zapira. Spraševali smo se, kaj bi lahko naredili, da bi bila bolj privlačna ljudem. Po razmisleku smo naredili časopis, pravilneje rečeno list Trafika, ki se navezuje na fizično Plečnikovo trafiko in na ustvarjanje naše vsebine."

Plečnikova trafika na Vegovi ulici v Ljubljani je dobila novo preobleko. Nina Granda, urednica Outsiderja, pove, da je trafika tu samevala. "Izgledalo je, da čaka samo na nas. Trafika je postavljena v linijo topolov kot nekaj mestotvornega. Za zdaj ostaja minimalna, asketska, kot smo jo dobili v uporabo. Postavljena je bila leta 1939. Predstavlja minimalno zgradbo, ki je hibrid med trafiko in oglasnim stebrom." Če Outsider definira umirjenost, je Trafika bolj ulična različica časopisa. Namenjena je listanju mimogrede.

"Pomembno je, da izkoristimo vsako priložnost, ko okoliščine to dopuščajo, da se srečamo z ljudmi, in soočamo različne misli. Šele tako lahko pridemo do kompromisa ali pa lažje razumemo, za kaj gre. To je lažje doseči iz oči v oči."

 

Ponovno odprtje Plečnikove trafike (1939), kjer so predstavili nov časopis Trafika

foto: Nina Zagoričnik