Jezikanje

Ali si lačen? Si lačen? Lačen?

Spet petek, zato Jezikanje. Tokrat izpuščamo. Ne oddaje, samo kak stavčni člen … Ste vseeno razumeli? Verjetno. Čeprav: jezi, kajne?

puzzle-654963_1920
foto: Pixabay

"Če ne bi uporabljali izpusta, bi bila besedila preobložena, število znakov v pisnem besedilu bi se povečalo, v govoru pa bi razmišljali o formi in ne o vsebini. Izpust dokazuje, da je vsebina nad obliko," pravi dr. Nataša Jakop z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

"Posplošeno povedano z izrazom izpust, elipsa označujemo izpuščanje jezikovnih sredstev, ki bi jih skladenjsko pričakovali, a jih vsebinsko ne potrebujemo. Na vprašanje Kje si? odgovorimo z doma ali v službi. Izpustimo glagol biti. Take stavke v stroki imenujemo eliptične, izpustne. Pomembno je, da izpuščamo tiste jezikovne prvine, ki so bile v besedilu sobesedilu omenjene ali jih je mogoče razumeti iz sobesedila oziroma konteksta."