Sopotnica

Človek, ki rad živi, vedno išče rešitev

Drago Ivanuša, skladatelj, harmonikar in pianist

Drago Ivanuša
foto: Val 202

"Čeprav živimo v grotesknem kapitalizmu, še vseeno obstajajo neke meje, poti sporazumevanja med ljudmi, ki so onkraj materialnega. Ljudje razumejo, da je pomembno in ima neko vrednosti tudi to, če ti nekomu nekaj zaigraš."

Skladatelj filmske in gledališke glasbe, pianist in harmonikar Drago Ivanuša že desetletje živi z neozdravljivo boleznijo. Je glas bolnikov, katerih preživetje je odvisno od zdravljenja z napravo CAR-T in pobudnik zbiranja sredstev zanjo: "Pri ljudeh, ki imajo resne bolezni, takšne, ki jim ogrožajo življenje, pogosto bolj trpijo njihovi sorodniki in bližnji kot oni sami. Ker ti, ki so neposredno udeleženi, imajo večji nadzor in bolj vejo, kaj sem jim dogaja. Svojci pa iz neke nevednosti in strahu doživljajo večjo stisko."

"Življenje ni sestavljeno samo iz predvidljivega, nadzorovanega okolja, ko si pri 20. letih rečeš, da boš zdravo živel, ker hočeš dočakati sto let. Življenje je sestavljeno iz vsega, zato je prav, da ga živimo in delamo napake, prav pa je tudi, da jih popravimo."