Vroči mikrofon

Moderna Ljubljana: mestno zelenje ali zasebni asfalt?

Kaj se dogaja po izvedbi infrastrukturnih investicij, ki vsako leto modernizirajo nekaj ulic naše prestolnice?

moderna ljubljana
foto: Damjan Zorc

V ulici Pod topoli so si nekateri stanovalci namesto zelenic pred svojo hišo omislili nezakonito asfaltirano parkirišče ali dve. Mestna občina Ljubljana pa kljub pritožbam ne upošteva lastnih predpisov, čeprav se je po zadnji investiciji sosedom poslabšala tako kakovost življenja kot tudi prometno-varnostna, estetska in urbanistična podoba soseske. Na podlagi pritožb prebivalcev MOL smo pregledali, kaj se dogaja po izvedbi infrastrukturnih investicij, ki vsako leto modernizirajo nekaj ulic naše prestolnice. Pogosto se začnejo različni interesi kresati po končanih delih, ko morajo gradbinci praviloma vzpostaviti prvotno stanje. Tedaj celo v elitnih Murglah geslo "zelena Ljubljana" postane samo cenen okras.

"Način, kako je bila rekonstrukcija izvedena, kako so posegli v javno zeleno površino, ki je zaščitena, je nedopustno. Arhitekt Ivanšek je Murgle zastavil tako, da je odstranil promet od objektov in zelenih površin. Stanovalci temu sledimo in želimo, da tako tudi ostane," pojasnjuje razočarana prebivalka iz ulice Pod topoli.

Gost z Mestne občine Ljubljana David Polutnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, je pojasnil, da je najbolje, da takšno pritožbo naslovimo na oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ali pa na oddelke za investicije, ki vodijo visoko gradnjo.

"Če je nekaj zgrajeno na črno in ni v skladu s prostorskimi akti, in občan, prebivalec ali stanovalec za to nima dovoljenja, svetujemo, da se obrne na inšpekcijo. In tukaj je prva v vrsti gradbena inšpekcija. V takšnih primerih tudi naš inšpektorat nima pooblastila, da lahko ukrepa proti črnim gradnjam."

Obstajajo pa seveda razlike, kam pošiljamo pritožbo, če se na primer pritožujemo zaradi asfalta, prometnih ureditev, pločnikov ali talne signalizacije: "Kadar gre za izgradnjo ali prometno ureditev in če gre za državno cesto, je pravi naslov Republika Slovenija, ko pa gre za lokalne ceste, so za to pristojne lokalne skupnosti oziroma tisti oddelki, ki za to investicijo skrbijo."

V tokratnem Vročem mikrofonu odgovorimo tudi na vprašanji, kdo bi moral (če bi se to zgodilo) vzpostaviti tako imenovano prvotno oz. predhodno stanje po koncu investicij ter kako lahko mesto nasprotuje svojim pravilom.