Glasba

Prihodnost koncertnega sektorja

Pogovor s predstavnikom Združenja organizatorjev koncertov Andrejem Sevškom o poroštveni shemi in prihodnosti glasbenih prireditev

concert-2527495_1280
foto: Pixabay

Sektor koncertne dejavnosti je zaradi epidemija obstal med prvimi in kot kaže, bo začel med zadnjimi. Organizatorji, izvajalci in podizvajalci koncertne dejavnosti ne sedijo pri miru, predvsem si želijo delati in zaslužiti. Andrej Sevšek je predstavnik Združenja organizatorjev koncertov, ki je v zadnjih mesecih predvsem s predlogi in deloma rešitvami skušala najprej vzpostaviti dialog z odločevalci.

Po anketi, ki jo je septembra izvedla Koalicija glasbenega sektorja je samozaposlenih v panogi 57%, kar 90% vseh vprašanih pa je utrpelo več kot 50% upada prihodkov. Od 1. junija 2020 je tako brez pomoči ostalo kar 57% ljudi (S.P. in samozaposleni v kulturi), kljub temu, da je njihov izpad dohodka večji kot 50%. S ponovnim popolnim zaprtjem prireditvene dejavnosti v septembru 2020 pa je izpad velike večine celo večji od 75%.

Dolgotrajna prepoved javnih prireditev je in bo ekonomsko izčrpala glasbeno panogo, a poleg socialne pomoči vsem zaposlenim bodo pomembni tudi drugi ukrepi, ki bodo pomagali ponovno vzpostaviti dejavnost. Zato Združenje organizatorjev koncertov pozdravlja pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bi gospodarstvenikom v povsem ustavljenih dejavnostih, ki so utrpele upad dejavnosti 75% glede na lani, pomagali z enkratno pomočjo v višini 10% lanskih prihodkov za zagon poslovanja po epidemiji ter 100% nadomestilo čakanja na delo.

Zaradi negotove situacije organizatorji še ne morejo začeti pripravljati prireditev, ki so jih načrtovali za drugo polovico leta 2021. Večinoma gre za koncerte in festivale, ki so bili na ta termin prestavljeni iz leta 2020 zaradi ukrepov za zajezitev Covid-19. S temi prireditvami so že imeli nepovratne stroške, dodatnih stroškov pa organizatorji ne morejo finančno prenesti.  

"Popularna kultura je zelo slabo zastopana na Ministrstvu za kulturo. Javni zavodi, ki imajo zagotovljena proračunska sredstva, so zadevo nekako zvozili, mi pa organiziramo koncerte, ki se financirajo v 90% iz prodaje kart." - Andrej Sevšek

Prestavljenih glasbenih prireditev samostojnih organizatorjev je bilo okoli 120 (v statistiko niso zajete prireditve javnih zavodov in ne-glasbene prireditve). Podatki so pridobljeni od dveh največjih prodajalcev vstopnic.

Število prireditev: 120

Povprečna kapaciteta prizorišča: 3.300

Povprečna cena vstopnice v EUR: 43.00

Skupna vrednost v EUR: 17.028.000,00

Organizatorji predlagajo, da se sprejme podobna poroštvena shema, kot jo je sprejela Avstrija s prilagoditvami, ki ustrezajo našim razmeram. V primeru odpovedi dogodka, bi se tako krili nepovratni stroški.  Ti so odvisni tudi od tega, koliko časa pred datumom prireditve je ta odpovedana – v primeru lokalnih izvajalcev predstavljajo nepovratni stroški 20 do 45% vseh stroškov, za mednarodne izvajalce in festivale pa se nepovratni stroški gibljejo med 45 in 85% vseh stroškov.  V primeru ukrepa fizične distance oz. zmanjšane kapacitete bi se krili povišani stroški prestavitve v večji prireditveni prostor ali razlika v prihodkih, ki nastane zaradi zmanjšanja kapacitete. 

 

Sedišča na razdalji in maske (zaprti prostor) Stojišča (zaprti prostor) Sedišča z razdaljo (odprti prostor) Stojišča (odprti prostor)
1.4.-30.4. 2021 250 - 400 -
1.5.-31.5. 2021 500 150 750 300
1.6.-30.6. 2021 750 250 1000 500
od 1.7. 2021 brez omejitev brez omejitev brez omejitev brez omejitev