Aktualno

Beli zmaji v Posočju

O nevarnosti snežnih plazov v visokogorju vsako leto poslušamo opozorila, le redko pa se zgodi, da ti pridejo vse do doline in zaprejo celo ceste

Slika_3
foto: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta

“Da bi napovedal plazove, ki se vsakih par deset let sprožijo, je zelo težko. Vedelo se je, da je nevarnost snežnih plazov, ampak niso bile napovedane tako močne padavine, ki so ta sneg obtežile, ga razredčile, da se je še bolj tekoče gibal.” - Miha Pavšek, Geografski inštituti Antona Melika ZRC Sazu

Snežni plazovi na Bovškem prejšnji konec tedna vzbudili še toliko več zanimanja tako med domačini kot strokovnjaki, ki so skušali razmere kar čim natančneje popisati in dokumentirati. V Trenti se jim je pridružila Mariša Bizjak.

“Veliko sodelujemo s partnerji iz tujine – Grenoble, Innsbruck, Bolzano, Torino. Predvsem iz alpskih držav, ker imajo sistem zaščite in varstva pred naravnimi nevarnostmi razvit v boljši meri kot v Sloveniji. Zato je za Slovenijo to velika priložnost, da se priučimo, prevzamemo njihovo metodologijo in apliciramo znanje, ki se je nakopičilo v teh alpskih državah.” - Milan Kobal, Biotehniška fakulteta