Špilferderber

Tea Jarc

Oseba z jasnimi stališči in željo po spremembah, empatična sogovornica, ki prihodnost vidi v skupnosti, ena tistih posameznic, ki svet peljejo na bolj prizanesljivo, prijaznejšo stran

Spilferderber_1280x720 px
foto: Val 202

Špilferderber je podkast generacije o generaciji, ki ji je bilo rečeno, da bo vse v redu, če bo pridna, hodila v šolo, se učila in doštudirala.