Špilferderber

Tea Jarc

Oseba z jasnimi stališči in željo po spremembah, empatična sogovornica, ki prihodnost vidi v skupnosti

Spilferderber_1280x720 px
foto: Val 202

Tea Jarc je oseba z jasnimi stališči in željo po spremembah. Zelo empatična in topla oseba, ki prihodnost vidi v skupnosti. Ena izmed tistih posameznic, ki svet peljejo na bolj prizanesljivo, prijaznejšo stran.