Vroči mikrofon

Kronika plus: Poček

70.a člen naše ustave pravi, da ima vsak pravico do čiste pitne vode. Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček, kjer ne vadijo le naši vojaki, ampak zadnja leta tudi vojaki držav zveze Nato, leži na kraškem terenu nad edinim vodnim virom za Postojno in Pivko. Vojaške dejavnosti pa so eden največjih onesnaževalcev na svetu. Čeprav okoliški prebivalci tako zaradi hrupa kot nevarnosti onesnaženja vodnih virov že dolga leta zahtevajo, da vadišče preselijo in čeprav strokovnjaki opozarjajo, da prepustna kraška tla niso primerna za vojaške dejavnosti, čeprav je tudi ustavno sodišče že pred tremi leti razveljavilo uredbo o državnem prostorskem načrtu za osrednje vadišče Slovenske vojske, ostaja Poček edino aktivno vojaško vadišče na kraških tleh v Evropi.