Aktualno

(Ne)odzivnost Ministrstva za kulturo

Nadaljujemo zgodbo o izselitvi nevladnih organizacij z Metelkove 6. V vmesnem času se je izrazila jasna namera vlade o ureditvi Prirodoslovnega muzeja, odvila se je tudi seja pristojnega parlamentarnega odbora.

20201022_121118
foto: Val 202

Pred dvema tednoma smo na Valu 202 raziskovali ozadja napovedane izselitve nevladnih organizacij z Metelkove 6, saj jim je Ministrstvo za kulturo ob začetku razglašene epidemije poslalo sporazume o "prostovoljni izselitvi" s trimesečnim rokom.

Od naše oddaje se je izkazala jasna namera, da Ministrstvo na Metelkovi 6 uredi Prirodoslovni muzej, odvila pa se je tudi seja Odbora za kulturo v Državnem zboru, v kateri so nevladne organizacije z Metelkove 6 predstavile svoje delo in pokazale na svoj prispevek k javnemu dobremu. Po skoraj peturni razpravi so poslanci sprejeli sklep koalicije, s katerim so pozvali Ministrstvo za kulturo in vlado, naj vsem upravičenim najemnikom in uporabnikom Metelkove 6 v sodelovanju z vsemi deležniki v Ljubljani koordinirata zagotovitev nadomestnih prostorov do 1. junija 2021.

"Bistveno je, da nas ne mislijo samo izseliti, ampak tudi razseliti. Nekaj poudarkov je bilo, da nekatere organizacije ne sodijo v Ljubljano. Vprašanje prostora za tovrstne organizacije je torej politično vprašanje." - Vlasta Jalušič

Sicer pa Metelkova 6 ni edini problem kulturnikov. Več kot 70 institucij in oddelkov ter skoraj 200 posameznikov je na ministra za kulturo naslovilo javno pismo, v katerem mu očitajo ogrožanje delavk in delavcev ter nevladnih organizacij v kulturi, neupoštevanje stroke in neodgovorno gospodarjenje.

Kakšen je odziv Ministrstva za kulturo? Prisluhnite.