18. vzporednik

100. obletnica koroškega plebiscita

Podcast_naslovice_1280x720 px 35
foto: Val 202

Kot gosta bosta v pogovoru sodelovala Vladimir Wakounig, sociolog z Univerze AlpeAdria Celovec, in Rudi Vouk, odvetnik in aktivist.