Aktualno

Dobra informiranost je ključna za dobro družbo

Včasih je bila velika težava človeštva premalo informacij, danes pa živimo v času, ko jih imamo preveč. O prenasičenosti z informacijami razmišlja Tadej Štrok

kablovje
foto: Andrew Martin/Pixabay

"Prehajamo v drugo polovico leta 2020, ki nas vsak dan znova preseneča in ni videti, da se bo dogajanje kmalu umirilo. Letos smo še bolj kot običajno zasičeni z novicami, raziskave pa opozarjajo, da dosegamo kritično mejo sposobnosti procesiranja vseh informacij." – del Argumenta o prenasičenosti z novicami

Povprečen posameznik na družabnih omrežjih dnevno preživi skoraj dve uri in pol oziroma deset odstotkov svojega dneva. Letos, ko smo zaradi pandemije covida 19 več časa preživeli doma, se je količina časa, preživetega na družabnih omrežjih, samo še povečala. Če se vrnemo na začetek marca, čas pred začetkom razglasitve epidemije in samoizolacije, so bili mediji za večino ljudi edini stik z zunanjim svetom. Spremljanje informacij takrat je šlo nekako tako: V začetku smo se vsi naročali na dodatne vire informacij, gledali poročila na vseh televizijskih kanalih in ob vseh urah, radio je bil prižgan ves dan, pa tudi ponoči. Ves čas smo brskali po spletu in si med seboj pošiljali še dodatne vire, ki so nas obveščali o aktualnem dogajanju. Priključili smo se na vse neposredne prenose na družabnih omrežjih. To je trajalo dober mesec dni, po tem pa smo se začeli umikati od informacij in tehnologij. 

"Živimo v informacijski dobi, dobi hiperpotrošnje in poznega kapitalizma. Informacije so tako kot vsi drugi produkti komodificirane. Na trgu morajo tekmovati za našo pozornost, mi pa plačujemo s svojimi kliki, ogledi in pozornostjo, ki se na drugem koncu pretvori v profit ali skozi oglaševanje ali skozi kak drug poslovni model. Dokler bo kapitalizem usmerjen tako, da bo želel maksimizirati profit in čim učinkoviteje posredovati informacije, bo informacij vse več, ker bodo vse bolj želeli tekmovati za našo pozornost."Tadej Štrok, Danes je nov dan

Kolikšna je kritična meja procesiranja podatkov, je odvisno od posameznika do posameznika, se pa čas procesiranja informacij manjša, saj imamo vse manj časa, novic, informacij in podatkov pa je vse več.

"Ob vsej tej zasičenosti se ljudje naučimo stvari ignorirati in odklopiti, kar pa ni vedno dobro, saj spregledamo tudi tiste informacije, ki so relevantne, koristne in pomembne za obstoj demokracije. Dobra informiranost je ključna za dobro družbo."