Botrstvo

Otroci dosedanjih botrov bodo zdaj sami potrebovali pomoč za preživetje

Vse več botrov sporoča, da mesečnih obrokov za svoje varovance ne morejo več plačevati. Z geslom BOTER5, poslanim na 1919, pripomorete, da v časih najhujše negotovosti otroci ne bodo ostali brez mesečne pomoči

boy-1854107_1920
foto: Pixabay

Starši mnogih otok iz Botrstva, ki so že tako bili pod robom preživetja, so v teh dneh že izgubili delo ali živijo v popolni negotovosti. Predsednica ZPM Moste Polje Anita Ogulin, tudi ena od gonilnih sil programa Botrstvo, pravi, da se njihove stiske opazno povečujejo.

“Telefoni nam pregorevajo. Družinam manjka hrana, sredstva za plačilo najosnovnejšega, skrbi jih izguba stanovanj manjka jim mirnost, s katero bi lahko bodrili otroke, manjka jim računalniška oprema za spremljanje šolskih obveznosti, nimajo denarja za tiskalnike, na katerih bi si morali sami tiskati učno gradivo.”

Starši v obupu jezni, koliko otroci pojedo

“Za otroke je bila šola tudi prostor umika, kamor so se zatekli pred vsem hudim, kar se je dogajalo doma, pred nespodbudnim okoljem, nekateri tudi pred nasiljem. Šola je za nemalo otrok edini vir kakovostnih in toplih obokov. Starši nam obupani in skorajda jezni povedo, koliko da otroci pojedo … Veseli smo, da so v Mestni občini Ljubljana otrokom iz najnižjih plačilnih razredov začeli hrano dovažati domov, upam, da jim sledilo še drugi. Družinam, ki so že bile vključene v našo pomoč, zagotavljamo pakete s hrano, nekaterim jo tudi dostavimo. Seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov,” pravi Anita Ogulin.

Botri lahko pomagajo predvsem z nakazili

“Trenutno materialne pomoči od posameznikov zaradi varnostnih ukrepov ne moremo sprejemati. Dobili smo nekaj donacij, kupujemo živila, pošiljamo vrednostne bone. Otrokom ne moremo preposlati paketov pomoči, ki bi jim jih namenili botri. Zato botre, ki to zmorejo in želijo, prosimo predvsem, da svojemu varovancu ob rednem nakazilu siceršnji znesek 30 evrov poljubno povečajo.”

Pri tem je pomembno, da uporabijo isto referenčno številko in če je le mogoče, ZPM Moste obvestite na info@boter.si ali na telefonsko številko 08 205 26 93, da je večje nakazilo mišljeno kot dodatna pomoč vašemu varovancu.

Botrstvo je zdaj dragocena lučka upanja

“V teh razmerah je to najbolj učinkovita pomoč in seveda gredo vsa sredstva brez slehernih odbitkov naprej k otrokom. Poskrbeli bomo tudi, da bodo tisti otroci, za katera so bila sredstva nakazana neposredno k izvajalcem zunajšolskih dejavnosti, preusmerjena na račune družin, za golo preživetje.” Pomoč botrov je izjemno pomembna.

“Velika panika vlada med družinami, kaj bo zdaj z botrstvom. Ogromno je klicev staršev, ki so izgubili službo, ta pomoč botrov jim pomeni osnovno podporo, lučko upanja, da bodo lahko otrokom privoščili tisto malo,” opozarja Anita Ogulin

“Skrbi me, kaj bo jutri z otroki, družinami, z najranljivejšimi v družbi. Ta hip je popolnoma negotovo. Pripravljamo se, a ne vem, kaj prinaša čas. Upam, da bodo politične odločitve modre, da bomo poskrbeli za vse ranljive. Bojim pa se, da to obdobje prinaša težke zgodbe.”

Pomagajte nadomestiti neplačane zneske botrov

V desetletju obstoj programa Botrstvo se je izkazal izjemen pomen Botrskega sklada. Vanj se stekajo sredstva, s katerimi lahko sodelavci Botrstva redna nakazila 30 evrov mesečno izvedejo tudi za otroke, ki jim boter iz kakršnega koli razloga mesečne pomoči niso nakazali. Zdaj, ko bo takih otrok zagotovo veliko, je ta sklad še posebej neprecenljiv.

Vsi, ki bi želeli prispevati v sklad Botrstva za pomoč otrokom, lahko to storite s poslanim SMS s ključno besedo BOTER5 na 1919 in v sklad programa Botrstvo prispevate 5 eur. Če bi želeli nameniti več, lahko to storite z nakazilom, pri tem uporabite spodnje podatke.

Podatki za UPN
Koda namena
CHAR
Namen
BOTRSTVO
Znesek
EUR(znesek, ki ga želite darovati)
BIC banke prejemnika
LJBASI2X
IBAN
SI56 0201 2002 0297 991
Referenca
SI00
 
115
Ime in naslov
ZPM Ljubljana Moste, Proletarska 1,
1000 Ljubljana