Vroči mikrofon

Slovenska konkurenčnost

Kakšni izzivi Slovenijo čakajo v letu brexita in ameriških predsedniških volitev, kako velik vpliv bo na konkurenčnost gospodarstva imelo zvišanje minimalne plače? Odgovarja Maja Bednaš, direktorica UMAR

Maja Bednaš
Maja Bednaš
foto: MMC RTV SLO

Urad za makroekonomske analize in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2,8-odstotno gospodarsko rast. Kljub ohlajanju v uradu ugotavljajo, da se je zasebna poraba v začetku zadnjega četrtletja leta 2019 sicer še naprej krepila, povečal se je tudi promet s stanovanji. Gospodarska rast se je lani v primerjavi s predhodnimi leti sicer umirila, celo bolj kot so na UMAR-ju napovedali v Spomladanski napovedi. Poglavitni razlog za to je bilo dogajanje v mednarodnem okolju, saj se je umirila gospodarska rast v najpomembnejših trgovinskih partnericah Slovenije.

“Rast se nadaljuje, ne moremo govoriti o recesiji ali kakšni krizi. Gre za umirjanje gospodarske rasti, ki še vedno znatno presega povprečje Evropske unije ali evrskega območja, tudi nekaterih naših trgovinskih partneric.”Maja Bednaš, direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj

Z ugodnimi gibanji na trgu dela se je v Sloveniji bolj okrepila zasebna potrošnja. Zaposlenost se povečuje že od leta 2014, prav tako tudi plače in drugi socialni transferji. Vse to vpliva na razpoložljivi dohodek prebivalstva in tudi investicije, ki so v teh letih rasle hitreje kot je povprečje EU. Slovenci tudi veliko varčujemo v bankah, sprašujemo pa se, če bi lahko ljudje s preusmeritvijo privarčevanega denarja v sklade in delnice bistveno spodbudili gospodarsko rast: “Zneski v bankah presegajo dvajset milijard. Strokovnjaki opozarjajo, da so možnosti vlaganje v različne sklade, naložbena varčevanja, tudi oblikovanja infrastrukturnih skladov, naložb v obveznice. In to bi se lahko prelilo v investicije,” odgovarja Maja Bednaš.

V Sloveniji v letu 2020 strokovnjaki napovedujejo podobno gospodarsko rast kot lani. Odnosi se v mednarodnem okolju sicer lahko nekoliko bolj zaostrijo, a to ni zelo verjeten scenarij. Najpomembnejši izzivi so tisti, ki so pomembni na srednji rok in bodo pomembni tudi v letošnjem letu. To so produktivnost, vlaganje v dvig dodane vrednosti z vlaganjem v znanje, investicije ne le v infrastrukturo, temveč tudi v digitalizacijo oz. digitalno transformacijo. Pomembna je industrija 4.0 – robotizacija, avtomatizacija, digitalizacija, ključne pa so tudi demografske spremembe, ki se v Sloveniji že dogajajo, saj se prebivalstvo stara.

“Nujno je čim prej pripraviti celovit odziv na različnih segmentih na staranje prebivalstva. Prilagoditve ne le v pokojninskem sistemu, temveč tudi na področju dolgotrajne oskrbe, kjer se v kratkem pričakuje predlog zakona. Na področju zdravstvene oskrbe, pa tudi na drugih segmentih: na področju izobraževanja, prilagoditev delovnih mest, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja oz. upoštevanje izkušenj starejših sodelavcev, ker v posameznih okoljih prihaja do stigmatizacije starejših sodelavcev. Vse to je potrebno preseči, se vse že dogaja. V prihodnosti bo potrebno še večji poudarek posvetiti vseživljenjskem učenju, ker se okolje hitro spreminja. Delali bomo dlje, živimo dlje, večja skrb je posvečena zdravju posameznika. Zakaj ne bi bili dlje aktivni? Želim si aktivno in z vidika blaginje dostojno življenje za vse generacije.” – Maja Bednaš o izzivih, ki Slovenijo čakajo v letošnjem letu