Kulturnice

Ko zapoje kovina

Tisočletja metalurgije na Slovenskem v Narodnem muzeju Slovenije

IMG_9401
foto: Narodni muzej Slovenije

Razstava Ko zapoje kovina je pregled metalurške dediščine na slovenskem ozemlju od časa koliščarjev Ljubljanskega barja pa vse do visokotehnoloških izdelkov slovenskih podjetij, ki osvajajo vesolje. Metalurgija je bila na tem območju od nekdaj izjemno pomembna, v nekaterih obdobjih celo najpomembnejša obrtna dejavnost. Kovinskopredelovalna industrija danes zaposluje deset odstotkov delovne sile v Sloveniji, v tej panogi pa deluje več kot tri tisoč podjetij. Je ena ključnih za naše gospodarstvo tudi zato, ker je nastala na trdnih temeljih večtisočletne zgodovine kovinarstva. Razstava je plod tesnega sodelovanja muzealcev Narodnega muzeja Slovenije in metalurgov Univerze v Ljubljani.

Na ogled so prvi kovinski predmeti, železnodobne umetnine, antični predmeti, kovinski predmeti iz časa starega, srednjega in novega veka, vse do 3D tiska kovin in replike slovenskega nano satelita, ki je tik pred izstrelitvijo v vesolje. Na razstavi je eden najbolj izpostavljenih kovinski kip Marije, ki  Ljubljano in Ljubljančane izpred šentjakobske cerkve opazuje še iz časov Valvasorja.