Kulturnice

Zgodbe s stičišča svetov

Najstarejši sledovi človeške navzočnosti pri nas so znani iz kraških jam na obrobju Pivške kotline

20191129_112312
foto: Val202

Kdo vse je prebival na ozemlju današnje Slovenije na primer v starejši kameni dobi, ali pa v železni? O tem lahko sklepamo po arheoloških najdbah z našega prostora. Številne predmete, ki sodijo v sam vrh svetovne kulturne dediščine, hrani naš osrednji slovenski zgodovinski muzej. Tam je zdaj na ogled zaključena stalna razstava Zgodbe s stičišča svetov. Izjemno arheološko gradivo pripoveduje zgodbe od stare kamene dobe pa vse do konca srednjega veka.