Kulturnice

Invalidski voziček je karakterizacija duha Zoisovega časa

Razstava dosežkov zgodnjega novega veka v Mestnem muzeju Ljubljana

zoisov voziček (1)
foto: Miha Švalj

Letošnje leto je leto pomembnih obletnic: najbolj okrogli sta 200. obletnici smrti dveh ključnih razsvetljencev našega prostora: barona Žige Zoisa in Valentina Vodnika. 330 let je že od natisa Valvasorjeve knjige Slava vojvodine Kranjske in skoraj 470 let od natisa prve slovenske knjige. Tudi zato so veliko razstavo dosežkov zgodnjega novega veka v Mestnem muzeju Ljubljana naslovili Knjiga. Znanje. Razum. Ta zajema precej široko obdobje od leta 1500 do leta 1800 in obsega obdobja od protestantizma do razsvetljenstva. Razstava bo na ogled do konca poletja 2020.