Jezikanje

Pije kot žolna ali kot žolnir?

Kaj imamo tokrat za bregom? Govorimo o ustaljenih frazemih, ki imajo nenavadno ozadje. Kaj pomeni imeti krompir ali nekoga v čislih, zakaj je nekdo pijan kot mavra in zakaj je vrgel puško v koruzo

great-spotted-woodpecker-4210844_1920
foto: Pixabay

Jezikoslovec dr. Marko Snoj razlaga etimologijo in pomen nekaterih frazemov, ki jih pogosto slišimo v vsakdanjem življenju. Za izraz “piti kot žolna” obstaja več razlag, ena od njih govori tudi o vojakih.

V preteklih stoletjih se vojakom ni reklo vojak, ampak v glavnem žolnir, dobivali so žold, torej plačilo. Ko se niso bojevali, so popivali. Pije kot žolna, bi torej lahko pomenilo, da pije kot žolnir, kot vojak.” 

Zakaj pijanost primerjamo z živalmi? Pijan kot krava, mavra ali žolna? Odgovarjajo anketiranci.

“Ubit kot mamba. Ker se vedejo neprimerno in to povezujemo z živalmi.”

“Razlika med nami in njimi je, da smo mi bolj civilizirani. Preneseni pomen.”

“V Sahari je vroče in sadje zavre. Živali tega ne vedo, ga pojejo in so pijane.”