Aktualno

Slovar je verodostojen dokument svojega časa

V 19. stoletju je bil slovar znak narodove moči, danes pa je slovar tudi knjiga, ki drami um in spodbuja raziskovanje svojega lastnega jezika

dictionary-1149723_1920
Mednarodni dan slovarjev
foto: Pixabay

Skoraj 200 tisoč obiskov na dan beleži spletni portal jezikovnih virov Fran, ki na enem mestu združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Po najnovejši raziskavi, ki so jo lani opravili na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, je skoraj večina vprašanih dejala, da dostopa do enojezičnih slovarjev v elektronski obliki, kar 91 odstotkov z računalnika, s telefona 34 odstotkov. Modernizacija slovarjev in prenos iz knjižne v elektronsko obliko je nujna za tehnološko družbo, pravi dr. Helena Dobrovoljc z Inštituta za slovenski jezik, ki še doda, da je vsak slovar verodostojen dokument svojega časa. In končno smo jim v tem času tudi v Sloveniji posvetili dan – 16. oktober je namreč mednarodni dan slovarjev, letos prvič tudi pri nas.

“Ko je leta 1866 v deželnem zboru v razpravi o uvedbi slovenskega pouka v kranjske srednje šole nemški pesnik Anton grof Auersperg prinesel dve slovenski učni knjigi, je nemško časopisje zapisalo, da je grof vso slovensko literaturo prinesel v ‘žepnem robcu’. To je zagotovo spodbudilo slovenske jezikoslovce in med njimi Maksa Pleteršnika, da bi dokazali, da slovenščina lahko zadovolji kulturnim potrebam naroda.”  – Helena Dobrovoljc